Actueel

Ondersteuning huurobjecten Rijksvastgoedbedrijf

Objecten Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf huurt diverse objecten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland waar verschillende gebruikers zijn gevestigd. Sinds 2022 ondersteunt Vastestate de objectmanagers van het Rijksvastgoedbedrijf met het operationeel vastgoedbeheer, onder andere bestaande uit object-, project- en energiemanagement. Het doel van de samenwerking is om de gebruikerstevredenheid van de huurders, facilitaire diensten en marktpartijen naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

Eerste aanspreekpunt

Vastestate behartigt de belangen van het Rijksvastgoedbedrijf en haar huurders richting de pandeigenaren en de door eigenaren aangestelde vastgoedbeheerders. In deze rol organiseert Vastestate zowel de operationele- als technische overleggen op locatie met alle stakeholders. Vastestate is hierbij het eerste aanspreekpunt voor alle partijen namens het Rijksvastgoedbedrijf.

Allrounder

Zowel op technisch- als administratief- en commercieel gebied kunnen wij worden ingezet. Van het opstellen van storings- en demarcatielijsten, het uitvoeren van BOEI-inspecties, begeleiding van projecten, controleren van servicekosten en contracten tot het organiseren en voorzitten van vergaderingen. Met behulp van Vastestate zijn alle assets inzichtelijk gemaakt en geborgd in het onderhoudssysteem. Hierdoor kunnen acties worden uitgezet om te blijven voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Nu de assets inzichtelijk zijn, wordt er samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de pandeigenaren gewerkt aan een duurzaamheidsroute om de vastgoedobjecten toekomstbestendig te maken.