Actueel

Operationeel ontzorgen van het Rijksvastgoedbedrijf

Sinds 2022 ondersteunt Vastestate in een adviserende rol de objectmanagers van het Rijksvastgoedbedrijf met het operationeel beheer. Dit betreft operationele werkzaamheden die betrekking hebben op het object-, project- en energiemanagement. Het doel is om het Rijksvastgoedbedrijf zo veel als mogelijk te ontzorgen in de dagelijkse activiteiten en te streven naar een zo hoog mogelijke gebruikerstevredenheid.

Behartigen van de belangen

Het Rijksvastgoedbedrijf huurt diverse objecten aan voor huisvesting van overheidsgerelateerde bedrijven. Vastestate behartigt de belangen van het Rijksvastgoedbedrijf en haar huurders richting de pandeigenaren en vastgoedbeheerders en is het eerste aanspreekpunt voor alle partijen. Met de stakeholders vinden regelmatig overleggen plaats. Doordat wij de kennis en expertise in huis hebben van verschillende aspecten, kunnen we zowel op technisch als administratief en commercieel gebied ondersteunen. Zo variëren de werkzaamheden van het overleggen over het onderhoud van het pand, verbouwingen en aanpassingen, renovaties tot het nakomen van afspraken zoals regelmatige inspecties en het naleven op contractuele afspraken, wet- en regelgeving. Ook wordt er gewerkt aan de duurzaamheidsroute om de vastgoedobjecten toekomstbestendig te maken.

Door onze no-nonsens mentaliteit ‘doen wat je zegt, zeggen wat je doet’ en het sturen op afspraken is Vastestate afgelopen jaren een stabiele partner gebleken voor het Rijksvastgoedbedrijf. We zijn er trots op dat we ook komende jaren voor hen aan de slag mogen blijven.