Duurzaamheid

Een betere leefomgeving begint bij duurzame gedachten en duurzaam ondernemen

In een wereld waarin duurzaamheid vele invalshoeken kent, geeft een duurzaamheidsmeerjarenonderhoudsplanning (D-MJOP) richting. Desgevraagd in samenwerking met het eigen ingenieursbureau richt Vastestate zich voornamelijk op de volgende drie aandachtsgebieden:

Milieu- en sociaal risicobeheer als integraal onderdeel van het risicobeheersingskader

Aandacht voor deze risico’s zorgt voor identificatie en aanpak van kansen op het gebied van commercie, regelgeving en een aantrekkelijke reputatie. Dit resulteert in positieve effecten voor onze huurders en andere belanghebbenden, in het verlengde daarvan voor de gehele maatschappij.

De effecten van klimaatverandering als grootste uitdaging van de directe samenleving en de wereldeconomie

Voor steeds meer bedrijfstakken is het noodzakelijk (lees: een wettelijke verplichting) om energiemaatregelen te nemen en klimaatbestendig te opereren. De Erkende Maatregelenlijst (EML) toont energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor bedrijven en instellingen die aan de informatieplicht ‘Energiebesparing’ dienen te voldoen, is het verplicht dit mee te nemen in de MJOP. Vastestate heeft ruim 15 jaar ervaring met het opstellen van D-MJOP.

Duurzaamheid in directe operaties

Stakeholders vinden het vanzelfsprekend dat wij zorgdragen voor efficiënt en duurzaam beheer in alles wat we doen. Daar hoort de creatie van werkplekken die gezondheid en welzijn van collega’s ondersteunen, bij. Wij meten en controleren de belangrijk parameters van onze milieuvoetafdruk actief en voeren altijd een omgevingsanalyse uit voor optimaal beheer en verhuur. Daarbij streven wij voortdurende verbetering in onze directe activiteiten na. Zo sluiten de hoge normen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur in onze toeleveringsketen aan op onze kernwaarden en -normen.