Vastgoedbeheer

Meer grip op vastgoed door gecombineerde expertise

Vastgoedbeheer gaat over vertrouwen en betrokkenheid. Vanuit onze verschillende kantoren zijn we altijd dicht bij het vastgoed. Elke klantportefeuille wordt beheerd door een vast team met aandacht voor commercieel, technisch en financieel beheer. Zo zijn al onze klanten verzekerd van een vertrouwd aanspreekpunt en is duidelijk wat zij kunnen verwachten. Naast het stimuleren van financieel en maatschappelijk rendement, streven wij tevreden huurders na.

Commercieel beheer

Goed commercieel beheer ontzorgt vastgoedeigenaren. Daar zijn we ons 100% van bewust. Als specialist in gebouwbeheer denken we actief mee en koppelen we vastgoedbeheer, facility- en hospitalitymanagement aan elkaar met eigen procestechnieken en inzet van de Balanced ScoreCard. Elke vastgoedeigenaar krijgt als vast aanspreekpunt een persoonlijke vastgoedmanager toegewezen die een eigen Klant Serviceteam heeft dat beschikt over alle vakdisciplines.

Het verhuurteam wordt regelmatig getraind om de laatste ontwikkeling op verhuurgebied in beeld te hebben. Bovendien beschikken onze professionele contractspecialisten over huuronderhandelingsvaardigheden die leiden tot heldere contracten. Creatief meedenken en direct contact met huurders voorkomt leegstand en levert tevreden huurders op die genieten van passende oplossingen. Zo boeken we winst voor zowel de huurders als vastgoedeigenaren.

Technisch beheer

Een veilig en (wettelijk) gezond gebouw is de basis voor werkplezier, woon- en leefgeluk. Dit is het domein van de technisch managers.

Op technisch gebied ontzorgen wij door

 • Onze Servicedesk die op werkdagen te bereiken is van 07:00 tot 18:00 uur en een doorlopende bereikbaarheid heeft voor spoedmeldingen;
 • Planmatig onderhoud door conditiemetingen, meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) en jaarlijks terugkerende uitvoeringsplannen;
 • Inzet van onze eigen NEN2767 en RgdBOEI-gecertificeerde collega’s;
 • Bewaking van vooraf vastgestelde budgetten en de realisatie ervan (inclusief controle van en op het uitgevoerde werk) met digitaal toegankelijke rapportages;
 • Begeleiding van complexere (duurzaamheids)projecten, verbouwingen of transformaties met ons eigen ingenieursbureau: van aanbesteding tot bouw- en projectmanagement, bouwkostenexpertise, onderzoek en analyse van technische projecten met ons eigen ingenieursbureau;
 • ESG-implementatie en energiemanagement, zodat klanten hun milieu- en klimaatdoelstellingen behalen (combinatie van GRESB-gegevens en BREEAM);
 • Leveranciersovereenkomsten met procesmatige en geautomatiseerde inkoopvoorwaarden en een jaarlijks analyse- en beoordelingsrapport over leveranciersprestaties;
 • KWIPS-meldingen (klachten, wensen, informatieverzoeken, planmatig en storingen) met track en trace registratie voor maximale huurderstevredenheid;
 • Technische Due Diligence (TDD) bij aan- en verkoop, zodat we vroegtijdig betrokken zijn bij het vastgoed van onze vastgoedeigenaren;
 • Toepassing van het Safety Register voor kwaliteitsverbetering, veiligheid, gezondheid, compliance en risicobeheersing en maximale dossierborging van alle onderhoud behoevende elementen.

Om facilitaire zaken op een professionele, consequente en methodische manier geregeld te krijgen op locatie, zetten we de alles-in-een huismeesterservice van Vaste Taken in.

Financieel-administratief beheer

Hoe goed het commercieel en technisch ook geregeld is: als de financiën niet op orde zijn, staat de continuïteit van alle stakeholders op losse schroeven. Stabiliteit nemen we vanzelfsprekend serieus.

Voor de volledige financiële administratieverzorging nemen wij de volgende werkzaamheden uit handen

 • Opening en beheer van een derdengeldenrekening (onder auspiciën en regie van de klant) om de financiële administratie van de portefeuille te regelen.
 • Maandafsluiting van de financiële administratie, inclusief geldafstorting en detailrapportage op basis van maatwerk.
 • Realtime overzichten van de debiteuren en financiën in het Power BI-portaal.
 • Tijdige servicekostenafrekeningen inclusief een tijdige verrekening met de huurder(s).
 • Een stringent incassobeleid waarbij huurders met een betalingsachterstand worden gebeld, bezocht en aangeschreven met als uitgangspunt minnelijkheid.
 • Controle op tijdige en volledige ontvangst van inkoopfacturen en verwerking daarvan.
 • Gebruik van kwartaalafsluitingen in plaats van jaarafsluitingen voor tijdige aandeelhoudersrapportage. Uitvoering van de (financiële) administratie is mogelijk tot en met de jaarrekening, dus inclusief de eigenarenadministratie. Wij rapporteren met onze Power BI-tooling, zodat de klant altijd zelf visueel overzicht heeft, toegang houdt en downloads kan doen in Excel.

Om huurders die onbewust en onbedoeld in de schulden terecht zijn gekomen te ondersteunen, zijn we bewust deelnemer van het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Dit convenant hebben we gesloten met de Regionale Dienst Werk en Inkomen.