Actueel

Accountmanagement vluchtelingenopvang Oekraïne

Volwaardige huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen

De Russische invasie van Oekraïne begin 2022 heeft Europa’s grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Meer dan acht miljoen Oekraïners ontvluchtten het land, waarvan inmiddels meer dan 100.000 Oekraïners zijn gevlucht naar Nederland. Om deze vluchtelingenstroom op te kunnen vangen, heeft het Rijk door het hele land crisislocaties opgezet in bijvoorbeeld sporthallen en evenementenlocaties. Deze locaties voorzien in eerste levensbehoeften, maar bieden geen kwaliteit van leven op langere termijn. Hierdoor is er een landelijke verdeling van opvanggebieden aangewezen, waar volwaardige huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd dient te worden. Aan gemeente Rotterdam de taak om in 2023 minimaal 2.000 bedden aan gedegen huisvesting voor Oekraïners te realiseren. Hiervoor is een team van vastgoedspecialisten nodig. Binnen de bestaande vastgoedorganisatie was dit niet op te vangen, waardoor gemeente Rotterdam een crisisorganisatie heeft opgericht. Vastestate heeft hierbij het accountmanagement uitgevoerd.

Accountmanagement binnen crisisorganisatie

Door krapte op de woningmarkt mag de gemeente niet aan verdringing doen. Dit betekent dat woningen die in de markt niet tot leegstand leiden, niet mogen worden aangetrokken voor het huisvesten van vluchtelingen. Hierdoor zet de gemeente vol in op transformatie van leegstaande kantoren naar (tijdelijke) huisvesting met een looptijd van 3-5 jaar. De intern opgerichte crisisorganisatie bestaat dan ook uit een diversiteit van specialisten die in team verband ieder hetzelfde doel nastreven: zo snel mogelijk huisvesting geschikt maken voor Oekraïense vluchtelingen. Na een scan van het eigen vastgoed en het ogenschijnlijke tijdelijke karakter van de huisvestingsvergoeding, bleek al snel dat ingezet moest worden op het extern aanhuren van vastgoed. Door de markt te verkennen, haalbaarheidsanalyses op te stellen, intern draagvlak te creëren en bij geschikt vastgoed te zorgen voor de totstandkoming van huurovereenkomsten is Vastestate de spin in het web geweest bij de realisatie. Nauwlettende samenwerking met het interne crisisteam en (potentiële) verhuurders heeft hierbij in korte tijd tot gedegen huisvesting geleid.

Weten wat Vastestate in de rol van accountmanager voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.