Markten

Overheden

Overheidsvastgoed is een markt – en vak – apart. De gebruikers van het vastgoed zijn zeer uiteenlopend en elk object is omringd door maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energie en gebiedsontwikkeling. Het maatschappelijk vastgoed – zowel publiek als semi-publiek – dat onze overheden in hun bezit hebben, is een specialisatie geworden die meer en meer een bedrijfseconomische benadering heeft en een professionelere exploitatie. Vastestate beschikt over de jarenlange kennis en expertise in het Corporate Real Estate Management (CREM) op zowel dispositie als exploitatie, (onconventioneel) beheer en programmamanagement. Bij CREM wordt de huisvestingsbehoefte van een overheidsorganisatie op strategisch niveau benaderd.