Case

Interim beheerwerk voor NPRZ

 • Organisatie
  Nationaal Programma Rotterdam Zuid - NPRZ
 • Plaats
  Rotterdam
 • Diensten
  (Interim) vastgoedadvies
 • Markt
  Woningcorporaties, Zorg/maatschappelijk, Overheden

Uitdagende situaties

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken verschillende instanties samen om de kwaliteit van werken, wonen en veiligheid in Rotterdam-Zuid te verhogen. Daartoe worden namens NPRZ woningen verworven. Deze woningen zijn regelmatig in een dusdanig slechte staat dat ze dienen te worden gerenoveerd, gerevitaliseerd of gesloopt voor nieuwbouw. Bovendien is vaak onduidelijk wat de situatie van de bewoners is. Vanwege de stijgende huizenprijzen laten de eigenaren van deze verslechterde woningen zich minder snel uitkopen door de gemeente. Dit kan leiden tot uitdagende situaties: de gemeente wil zowel het gebied helpen door te investeren in kwaliteit als de privé-situaties en bijkomende belangen van bewoners respecteren.

Samenwerken als sleutel tot succes

Om oplossingen te vinden voor de bewoners en de gemeente is de samenwerking tussen gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, het Rijk, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en het Openbaar Ministerie van groot belang. Het is hierbij uiterst belangrijk om te realiseren dat de bewoners in de eerste plaats inwoners zijn van Rotterdam-Zuid en dat bij al het handelen de menselijke maat in acht dient te worden genomen. Vastestate is als beheerder onderdeel van het team gemeentelijk vastgoed. Deze interimopdracht bestaat uit het fysieke beheer van de woningen en de aansluiting met de woningopgave van het NPRZ. Onder het vastgoedbeheer valt ook het signaleren van misstanden, handhaven op veiligheid- en gezondheidsrisico’s, interactie met publieke handhavers, gezondheids- en veiligheidsdiensten.

Erwin Hebels

Erwin Hebels

Senior Consultant
erwin@vastestate.nl