Markten

Sport en onderwijs

De exploitatie van schoolgebouwen en sportfaciliteiten kent vooral aandachtsgebieden als achterstallig onderhoud, samengaan met partners, multifunctionaliteit, verduurzaming, ventilatie en een gezond binnenklimaat. Besturen van sport- en schoolaccommodaties kampen met vraagstukken waarbij ze steeds vaker decentraal zelf onderhoud en beheer van de gebouwen moeten organiseren. Externe expertise vanuit Vastestate kan helpen om de eigen sturing op deze locaties te bevorderen en in te richten om zo tot effectieve, verantwoorde oplossingen te komen.