Kwaliteit

Echte kwaliteit kent geen tijd, wel controles!

Kwaliteit gaat over het algemene belang van bedrijven en particulieren, klanten en niet-klanten, medewerkers en vooral onze huurders. En over gedrag, integriteit, bedrijfscodes en compliance, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), vitaliteitsprogramma’s en inzet op social return. Kwaliteit leveren op het allerhoogste niveau voelt als een zaak van alle teamleden. Daarom is onze complete bedrijfsvoering daarop ingericht. Aandacht voor kwaliteit is daarmee een inherent onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering om grip te krijgen op primaire processen. Onze vele certificeringen bewijzen dat. Naast externe kwaliteitscontroles (ISAE 3402 type 2 audits) is er ook een grote rol weggelegd voor het interne kwaliteitsmanagement (ISO 9001). We werken continu aan het optimaliseren van die kwaliteit, want we realiseren ons maar al te goed dat elke economische activiteit impact heeft op het milieu.

Permanente controle op kwaliteitsmanagement houden we door

  • Verwerking van persoonsgegevens volgens de (U)AVG-wetgeving om datalekken te beperken en privacygevoelige informatie goed te verwerken. Geheel vanuit de compliance-gedachte handelen we in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving;
  • De beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties, bijbehorend beleid, uitvoering en beheersing vast te leggen in een draaiboek dat in samenwerking met de ICT-dienstverlener is opgesteld;
  • Het werken conform de ISO 27001 en ISAE 3402 normen. In het geval van een cyberaanval staat er binnen 24 uur een professioneel team klaar om passende maatregelen te nemen. Een periodieke audit monitort de weerbaarheid tegen zo’n aanval;
  • Oog te hebben voor ‘privacy by design’ bij de inkoop van de software om (privacy)gevoelige informatie van stakeholders te beschermen. We verlenen minimale toegang tot systemen met inlog/autorisatie en persoonlijke codering voor het inzien van gevoelige informatie. De 24/7 websiteportal voldoet aan de BNN-niveau 1 standaard;
  • Een ISO 9001 certificering en ISAE 3402 type-2 kwalificering voor institutionele beleggers en overheidsinstanties. Voor ons is gebleken dat een verdere verbreding en verdieping van certificering noodzaak is, zoals milieumanagement, ESG- en GRESB-labeling;
  • Inzet van PRINCE2 voor effectief projectmanagement;
  • Werkprocessen en -instructief via flowcharts in kaart te brengen. Door het gehanteerde 4-6 ogen principe ontstaat gevalideerde data en hiermee de juiste voedingsbodem voor managementrapportages en -beslissingen;
  • Implementatie van ISO 14001 om de economische impact op het milieu te meten;
  • Interne protocollen rondom (on)gewenst gedrag, integriteit, bedrijfscode, compliance, Vastestate Academie, MVO, vitaliteitsprogramma en inzet van social return op orde te hebben.

Vastestate’s social return

Social return is een methodiek om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben dit erg hoog in het vaandel staan. Bovendien geldt social return ook steeds vaker bij aanbestedingen waaraan wij meedoen als contracteis. Gezien onze ruime ervaring op dit gebied, weten wij hoe we dit moeten aanpakken en zorgen wij voor interne ondersteuning om dit waar te maken. We hebben diverse samenwerkingen met partijen die ons hierin nader ondersteunen, zoals Stichting SWOM