av_vastestate_koz_maximaal_04kopie_1_20190430_144737
Case

Maatschappelijk vastgoedbeheer

Vastestate beheert namens publieke organisaties in Rotterdam en Utrecht diverse multifunctionele overheidsgebouwen zoals een kind-, onderwijs centrum, een provinciehuis en een stadhuis. Een van die gebouwen is het Rotterdamse Máximaal Kinderopvang, Onderwijs & Zorg (KOZ). 

Het pand aan de Aleyda van Raephorstlaan biedt onderdak aan verschillende Rotterdamse instellingen die de krachten bundelen om kinderen en jongeren verder te helpen. Voor dergelijke overheidsgebouwen is kennis van het beheren van vastgoed in het publieke domein een absolute pré. Vastestate heeft de juiste communicatiekennis, kent de routes van bestuurlijke besluitvorming en denkt procesmatig in lijn met bestuurlijke processen om de gemeentelijke opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn.

KOZ Maximaal Rotterdam

KOZ Maximaal Rotterdam

Provinciehuis Utrecht

Provinciehuis Utrecht

Daarnaast vereist het beheer van een overheidsgebouw zoals Máximaal KOZ een andere aanpak dan het beheer van commercieel vastgoed. Vastestate is de enige commerciële vastgoedbeheerorganisatie in Nederland die meer dan 65% van zijn beheerwerkzaamheden bij publieke organisaties verricht.