Beheer van Rotterdams erfgoed Maassilo

Maassilo: erfgoed van Rotterdam

In opdracht van gemeente Rotterdam voert Vastestate sinds 2013 het vastgoedbeheer van Maassilo. Om het beheer weer op het gewenste niveau te krijgen, bracht Vastestate het contract-, leveranciers- en onderhoudsmanagement weer op orde en werden contracten afgesloten met nieuwe huurders. De Maassilo en omgeving is nu 10 jaar later dé nieuwe verbinding voor hip(ster) Rotterdam op het gebied van werken, ontmoeten en vertier. Een stukje puur Rotterdam dat zich verder zal ontplooien als trekpleister.

Optimalisatie van de bezetting

Vandaag de dag is Maassilo historisch erfgoed en is het een creatieve broedplaats voor ondernemers, start-ups en gevestigde bedrijven. Het gebouw aan de Maashaven in Rotterdam werd in 1906 gebouwd en was met zijn twintig meter hoogte en 22.000 ton opslagcapaciteit lange tijd de grootste graansilo in Europa. De graansilo bleef tot juli 2003 in gebruik als opslag, waarna Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam het aankocht vanwege de strategische ligging van het complex. Na een flinke verbouwing – met behoud van zoveel mogelijk authentieke details – opende evenementenlocatie Maassilo in 2007 de deuren. Het beheer van dit Rotterdamse erfgoed gebeurt dan ook met de groots mogelijke toewijding. Vastestate heeft tijdens het project besloten een aantal huurders intern te verhuizen, zodat ondernemers met gerelateerde activiteiten bij elkaar op de verdieping terecht kwamen. Daarmee kwamen grote vloeroppervlakken beschikbaar voor nieuwe huurders, waarmee de bezetting van het complex eveneens geoptimaliseerd kon worden. Ook is de businesscase herzien en is er met omgeving(smanagement) aan de slag gegaan. De huurderstevredenheid is significant verdubbeld en door een sterke kostenreductie is het pand weer exploitabel. De komende jaren zal de Maassilo en haar omgeving nog verder worden ontwikkeld. Een project waar we met recht trots op zijn.