vacature

Medewerker technisch beheer

Dit is Vastestate

Door een duidelijke focus op het in-company ontzorgen van onze klanten voeren wij ons vastgoedmanagement werk projectmatig uit namens onze klanten. Dit kan zijn d.m.v. een afgebakend project om orde op zaken te stellen of meer permanent als gekozen ‘rechterhand’ in de operationele en/of tactische dienstverlening. Zo zijn wij altijd bereikbaar door onze 24/7 customer excellence servicedesk in geval van calamiteiten en hebben wij een uitgebreid internet portaal voor al onze klanten. Onze vaste servicedesk collega’s bezetten ons kantoor op de Heijplaat in wisselende diensten op werkdagen van 7:00 tot 18:00 uur

Wat is de meerwaarde van het Vastestate in-company principe?

Onze in-company werkwijze refereert naar een maatwerkoplossing voor de klant en haar medewerkers. Onze in-company werkwijze is écht maatwerk voor de klant. Want elke klant heeft zijn eigen karakter en daarbij horende gewenste werkwijze. Door de maatwerkoplossing is er meer privacy en vertrouwelijkheid om interne bedrijfszaken te benoemen en te bespreken. Hierdoor bouwen wij een persoonlijke vertrouwensband en meerwaarde voor beide organisaties op. Door intensief samen te werken met onze klant wordt teambuilding, integratie, gedragen kennisniveau en motivatie gefaciliteerd.

Onze missie

We werken aan een wereld waar maatschappelijk én financieel rendement hand-in-hand kunnen gaan. Onconventionele consultants die de maatschappelijke opdrachten behandelen alsof het ons eigen vermogen en project is.

Strategie

Vastestate kiest nooit de weg van de minste weerstand en is zich bewust van de sociaal maatschappelijke context waarin ze opereert. We zijn het verlengstuk van de opdrachtgever. We werken beter dan een interne afdeling doordat het ons focusgebied is en ons er in hebben gespecialiseerd. We werken met grote betrokkenheid door toepassen van onze Klant Service Teams. Eigen mensen specifiek voor onze klant. Door in de huid van de opdrachtgever te kruipen en als consultant vooruit te denken, ontstaat een hechte vertrouwensband en dus kundigheid en kwaliteit. We kunnen hierdoor snel schakelen en zijn altijd inzetbaar en erg flexibel. Onze medewerkers zorgen voor:

 • Een systematische en grondige accurate werkwijze en vooral assertiviteit. Dat zijn de eigenschappen die ontwikkeld en geslepen zijn vanuit de voorwaarden die nodig zijn voor het uitvoeren van opdrachten;
 • Onze eigenschappen combineren we met betrokkenheid, enthousiasme en onze engineering en consultancy-achtergrond vormen wij een zeer betrouwbare partner voor onze klanten.

Dit is onze medewerker technisch beheer

Een medewerker technisch beheer binnen Vastestate is mede verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van het technisch-/bouwkundig beheer van een vastgoedobject of vastgoedportefeuille. Dit is het geval als de opdrachtgever van het vastgoedobject het beheer wilt uitbesteden en/of zelf niet de mogelijkheid heeft deze te beheren.

Het doel is om samen in een team met de technisch manager en vastgoedmanager te kunnen schakelen. Als medewerker technisch beheer heb jij de middelen in huis om technische projecten naar tevredenheid van de opdrachtgever uit te voeren. Door de juiste opvolging te geven aan mensen en middelen lukt dit je binnen het gestelde budget en tijdsbestek. Je voert uit en adviseert zelfstandig beheeropdrachten, zowel technisch, organisatorisch en financieel. Je hebt een sterke focus op procesmatig werken en weet dit vóóral goed digitaal te communiceren, vast te leggen en mensen te overtuigen. Je begrijpt en kent belangrijke wet- en regelgeving ten aanzien van een vastgoedobject, zoals bijvoorbeeld de NEN2580, NEN2767, NEN2991, NEN1006, NEN3140 en NEN6059. Je hebt uitstekende skills om het jaarplan om te zetten in acties, offerte uitvragen, aanbestedingen te doorlopen en met leveranciers contracten af te sluiten. Technische tekeningen kun je lezen en begrotingen kun je analyseren. Je bent in staat om werktuigbouwkundige, elektrotechnische en/of bouwkundige rapportages te doorgronden, te controleren en deze om te zetten in een Jip-en-Janneke taal samenvatting en weet dit uit te leggen aan niet technisch onderlegde gesprekspartners.

Je opereert als operationeel beheerder in een vastgoedportefeuille. Inhoud en verdieping, staat open voor ontwikkelingen, duurzame oplossingen, oog voor milieu en verbinden zijn actuele thema’s.

Het behelst alle dag-tot-dag activiteiten rondom het desbetreffende vastgoedobject. Voor elk object wordt door jou een perfect technisch dossier opgebouwd, ingericht en onderhouden. Daarnaast wordt met gebruikers gecommuniceerd over procedures ten aanzien van technische activiteiten, schade- en klachtmeldingen. Elk jaar opnieuw voer je in het eerste kwartaal in opdracht van de technisch manager inspecties uit aan de vastgoedobjecten die je beheert en werk je toe naar een jaarplan dat altijd voor 1 juli wordt opgeleverd aan de opdrachtgever voor het nieuwe boekjaar. Je zorgt dat leveranciers hun preventief onderhoud, inspecties en keuringen op tijd uitvoeren en bewaakt de kwaliteit. Planmatige activiteiten weet je in samenwerking met de technisch manager te clusteren en zorgvuldig te plannen. Projectmanagent is onderdeel van je zintuigen. Ook is het ad-hoc bijspringen bij calamiteiten voor jou geen probleem, sterker nog; dit is ineens je grootste prioriteit.

Dit is het takenpakket van de medewerker technisch beheer

Het realiseren van de aan hem of haar toebedeelde projectdoelstellingen. Vertegenwoordigt Vastestate op projectniveau. Denkt mee bij het verbeteren van het Vastestate customer excellence concept en tooling. Signaleert acquisitiekansen voor Vastestate en geeft deze door aan de vastgoedmanager.

Concreet:

 • Je bent vakkundig in het uitvoeren van inspecties en keuringen;
 • Je stelt technische omschrijvingen en bestekken op;
 • In lijn met het aanbesteding- en inkoopbeleid kan je offertes opvragen en beoordelen;
 • Je spiegelt de uitgebrachte offertes en voorziet deze van een gunningsadvies;
 • Je onderhoud contact met huurders, aannemers en leveranciers;
 • Het voorbereiden, begeleiden en opleveren van renovatie en onderhoudswerkzaamheden;
 • Controleren van uitgevoerde werkzaamheden o.b.v. technische omschrijvingen en bestekken;
 • Het opstellen en bewaken van planningen en budgetten;
 • Administratieve werkzaamheden voortkomend uit de projecten;
 • Een klantvriendelijke doch kritische houding en sterk communicatief onderlegd;
 • Ervaring vanuit de (klein)bouw als werkvoorbereider/ projectleider;
 • Aansturen, begeleiden, voeren van overleggen en vastleggen van afspraken met externe stakeholders;
 • Je werkt nauw samen met de servicedesk om maximaal feeling te houden met de KWIPS-meldingen (klachten, wensen, informatie, planmatig en storingen);
 • Je bent in staat om commercieel noodzakelijk geachte technische aanpassingen en/of mutaties te beoordelen, het technisch en financieel uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen en indien gewenst zorgdragen voor uitvoering;
 • Bewaken van (technische) procedures bij in beheer c.q. uit beheer gaan en bij verwerving of bij verkoop van vastgoed;
 • Het kunnen begrijpen en beoordelen van kosten die wel of niet in de servicekostenafrekeningen horen, dit in samenspraak met de beheeradministratie en de vastgoedmanager.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de technische contracten;
 • Je behandelt KWIPS (Klachten, Wensen, Informatie, Planmatig en Storingen) vraagstukken als die bij je worden neergelegd;
 • Je draagt zorg voor kennisoverdracht binnen het Klant Service Team waarin je actief bent net als al je overige collega’s;
 • Je zorgt voor controle, sturing en grip voor jou onderdeel binnen het cluster Techniek namens de technisch manager in het Klant Service Team. Je bewaakt daarin samen met de technisch manager het totaaloverzicht op het jaarplan techniek. Je zorgt dat je zo weet te schakelen dat je precies weet wat er in jouw portefeuille gebeurt t.a.v. techniek. Je rapporteert daarover in basis naar de technisch manager en tenslotte in je Klant Service Team

De contacten van de medewerker technisch beheer

De medewerker technisch beheer is mede verantwoordelijk voor het slagen van genoemd takenpakket en dient hiervoor de benodigde middelen (tijd, literatuur, e.d.) in onderling overleg met het Klant Service Team te bepalen. Eindverantwoording is aan de coördinator Technisch manager. De medewerker technisch beheer heeft vastgestelde handelingsbevoegdheden binnen de projecten die worden beheerd.

Het werk bevat zowel technische, coördinerende, organisatorische, commerciële, controlerende als administratieve aspecten. Het werk is zeer gevarieerd. Accuratesse is vereist bij het coördineren van projecten, maken van (bindende) afspraken en controlerende activiteiten. De medewerker technisch beheer kan goed tegen tijdsdruk als gevolg van deadlines en samenvallende projecten.

Basiscompetenties en kennis

 • Afgeronde bouw- of werktuigkundige opleiding op MBO niveau;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van gebouwbeheer, onderhoudsadvisering en/of inspecties op zowel werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische en/of bouwkundig gebied;
 • Op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving;
 • Is hands on en een teamplayer met erkende diploma’s van bij voorkeur vastgoedadviseur/vastgoedinspecteur;
 • De Medewerker technisch beheer moet op de hoogte zijn en blijven van zowel maatschappelijke als technische ontwikkelingen; Je bent sterk in plannen, organiseren, adviseren en hebt een goed probleemoplossend vermogen;
 • De medewerker technisch beheer heeft reeds één of meerdere Prince II certifica(a)t(en) en VOL-VCA certificaat behaald of zal deze binnen een half jaar nadat de loopbaan bij Vastestate is gestart voltooien;
 • De Medewerker technisch beheer verstrekt een recente VOG verklaring en zal deze verstrekken bij indiensttreding;
 • Je schrijft foutloos memo’s en brieven;
 • Je kan goed overweg met het MS Office pakket;
 • Je bent gewend te werken met de veelgebruikte vastgoedmanagementsystemen / FMIS, bij voorkeur Informant en O-prognose.

Procedure en vervolg

Wij zijn op zoek naar een m/v die al ervaring heeft in een vergelijkbare functie. Vastestate biedt een dienstverband van minimaal 32 uur en heeft marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Het werkgebied is midden Nederland en je werkt vanuit ons kantoor in Utrecht.

Is dit jouw nieuwe baan? Stuur dan voor 1 november 2020 je motivatie en CV naar Ellen Vink via ellen@vastestate.nl.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Robin de Bruin via 06-15 33 50 51 of Maarten de Bruijn via 06–28 90 14 23.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.