visie

Vastgoedmanagement gericht op maatschappelijk en financieel rendement

Hoe kun je vastgoed zo organiseren dat het een positieve invloed heeft op de omgeving én rendement oplevert? Dat is de vraag die we onszelf voortdurend stellen. Wij doen dat met dossierkennis, een systematische en grondige werkwijze en assertiviteit. We ontwikkelen deze eigenschappen, scherpen ze aan en combineren ze met betrokkenheid, enthousiasme en een consultancy-achtergrond. Daarmee zijn wij een betrouwbare en waardige partner voor onze klanten.

AV_Vastestate_office_03kopiren
Een huurder mag geen verschil merken tussen een externe beheerder en een interne. Vastestate krijgt dat voor elkaar.

Jan Brouns CEO
Urban Industrial

werkwijze

Vastgoedmanagement
in samenhang

De basis van goed vastgoedmanagement is helder: informatie verzamelen en logisch ordenen zodat belanghebbenden toegang krijgen tot de juiste gegevens op het gewenste moment. Door dit zorgvuldig en gedisciplineerd te doen zorgen wij voor efficiënt en rendabel vastgoedbeheer en - verhuur en kunnen wij professioneel advies geven.

Leefgebied

Vastgoedmanagement is echter meer dan een louter systematisch proces. Mensen wonen, werken, winkelen en recreëren binnen een bepaald gebied en maken daarbij gebruik van verschillende vormen van vastgoed. Waar het vastgoed staat, welk doel het dient en wat de bereikbaarheid is bepalen voor een groot deel hoe het vastgoed het beste beheerd of verhuurd kan worden. Complexe vastgoedvraagstukken vragen om een volledige analyse van de problematiek, mét aandacht voor de maatschappij waarbinnen dit alles zich afspeelt.

Mensenwerk

Uiteindelijk gaat het erom dat wij onze visie en systematische werkwijze vertalen naar de praktijk. En dat blijft mensenwerk. Bestuurders en eigenaren staan voor specifieke, sectorgebonden uitdagingen waar politieke en maatschappelijke gevoeligheden een rol spelen. Tegelijkertijd zijn huurders gehecht aan hun buurt en maken bewoners deel uit van een eigen cultuur. Het is onze taak om rekening te houden met al deze verschillende belangen, wensen en meningen en dat doen we op empathische wijze.

Invloed

Binnen dit speelveld en met de hierboven omschreven middelen streven wij naar ons doel: vastgoed zo organiseren dat het een positieve invloed heeft op het dorp, wijk, stad of regio waarbinnen het vastgoed staat én rendement oplevert. Dat is de leidraad die wij, bij het maken van keuzes en bij het adviseren van organisaties, volgen. Zo zorgen wij voor optimaal beheer en rendement van vastgoed.

Man met pijl omhoog
certificering

Om de kwaliteit van onze werkprocessen te toetsen en te waarborgen is ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 gecertificeerd.

Onze interne financiële processen zijn gecertificeerd en worden periodiek onderworpen aan een audit door een onafhankelijke accountant. Dit heeft ons de ISAE 3402 type 2 certificering opgeleverd, dé internationale standaard voor de beheersing van financiële processen binnen een serviceorganisatie ten behoeve van een gebruikersorganisatie.

Vastestate hanteert de PRINCE2-methodiek voor projecten. Deze methode is internationaal erkend en bestaat uit vaste principes en thema’s om de systematische werkwijze mee te waarborgen. De methodiek is een van de bouwstenen van de doortastende werkwijze van Vastestate.

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Open sollicitatie