AV_Vastestate_SIDN_03kopie
Case

Financieel en technisch beheer hoofdkantoor SIDN

Vastestate verzorgt het volledige financiële en technische beheer van het hoofdkantoor van Stichting Internet Domein Registratie (SIDN). Het nieuwe kantoorpand van 1.950m²  werd in 2012 gerealiseerd voor en in opdracht van SIDN. 

SIDN is zowel eigenaar als gebruiker van het pand en had de expliciete wens om volledig ontzorgd te worden op beheergebied. Vastestate draagt daarom sinds 2018 zorg voor het volledige technische en financiële beheer van het kantoorpand. Wij signaleren en repareren technische mankementen, betalen de nota's en leveranciers, begeleiden de lokale facilitaire medewerker en monitoren het energieverbruik. Daarnaast vindt er ieder kwartaal een binnen- en buiteninspectie plaats, waarna er verantwoording wordt afgelegd aan SIDN.

Hoofdkantoor Stichting Internet Domein Registratie

Hoofdkantoor Stichting Internet Domein Registratie

Het duurzame vier verdiepingen tellende kantoorgebouw kent een omvang van 2.420m² en een parkeerkelder van zo'n 720m². Bij het ontwerp en de inrichting van het gebouw is rekening gehouden met een hoge mate van flexibiliteit, openheid en samenwerking. Daarbij werden er diverse maatregelen getroffen om het energieverbruik en de CO2-emissie terug te dringen, waardoor het pand nu beschikt over een A+ energielabel.