AV_Vastestate_Rengersweg_01kopie
Case

Beheer zorgvastgoedportefeuille Estea

In 2017 begon Vastestate met het beheer van een grote zorgvastgoedportefeuille van Estea: 43 intramurale zorglocaties, waarmee 900 nieuwe huurders worden bediend. Dit nieuwe project past goed bij de visie van Vastestate als moderne vastgoedbeheerder: optimale vastgoedexploitatie in het maatschappelijk domein waar mensen en stenen samenkomen.

Per 1 juli 2017 is Estea bij Vastestate in beheer. De portefeuille van Estea kenmerkt zich door een verscheidenheid aan zorgobjecten, van intramurale zorgverlening tot extramurale huisvesting en van kleinschalig wonen tot seniorenhuisvesting. Estea biedt huisvesting aan patienten met een zware zorgindicatie, dementerende ouderenen reguliere senioren. 

Noordvliet Leeuwarden

Noordvliet Leeuwarden

Torenstraat Drachten

Torenstraat Drachten

Het operationele beheer van de zorgcomplexen wordt, dankzij de geografische ligging van de vastgoedobjecten, verzorgd vanuit onze vestiging in Deventer en Utrecht. De financiële backoffice vindt plaats op het hoofdkantoor in Rotterdam. Vastestate zit iedere maand met de opdrachtgever samen om de gang van zaken te bespreken en heeft in de loop der jaren een goede relatie opgebouwd met Estea. Door één op één met de eigenaren te zitten, kan er snel worden geschakeld.