AV_Vastestate_atelier_Herenplaats_05kopie
Case

Balans voor Pameijer dankzij het Vastgoedkader

Pameijer is een organisatie die mensen verder helpt bij wonen, werken en opgroeien. Daarvoor heeft het de beschikking over zo'n 1300 (zorg)vastgoedobjecten. Vastestate beheert de zorgvastgoedportefeuille van Pameijer.

De opdracht voor Vastestate was om het vastgoedbeheer weer in balans te brengen. Na consultatie van de beschikbare documenten en de inrichting van de beheerorganisatie heeft Vastestate een plan van aanpak geschreven en uitgevoerd.  Hierbij werd het gehele werkproces, van strategie tot en met operationalisatie, inzichtelijk gemaakt zodat er over de gehele linie een efficiëntere werkwijze geïmplementeerd kon worden. 

Atelier Herenplaats Rotterdam

Atelier Herenplaats Rotterdam

Het Vastgoedkader geeft alle processen weer die ten grondslag liggen aan het goed beheren van vastgoed. De eerste stap hierin is het omzetten van correctief onderhoud naar planmatig onderhoud. De terugkerende cyclus van planmatig onderhoud kan namelijk beheerd worden met een softwarepakket waaruit functionele overzichten gehaald kunnen worden. Vastestate heeft het gehele proces opgezet en uitgevoerd waardoor Pameijer haar vastgoed efficiënt kan beheren.