Opleverapp_vastestate
nieuws 25 januari 2018

Vastestate: vooruitstrevend op het gebied van vastgoedbeheer

Volgende maand is het zover: dan staat de enige echte Vastestate Opleverapp in de App-Store van Apple en Play-Store van Android! De app is speciaal ontwikkeld voor onze werknemers. Het is een handige tool waarmee wij het technisch beheer van vastgoed optimaliseren. In deze blog leg ik stap voor stap uit waarom deze vooruitstrevende applicatie zo fijn is!

Property Management van Vastestate

Om uit te leggen waarvoor de app precies dient, licht ik eerst toe voor welke dienst wij deze in gaan zetten. Eén van de diensten die Vastestate levert is Property Management. Bij deze dienst nemen we vastgoedobjecten in beheer. De managers van Vastestate Vastgoedmanagement zijn specialisten op dit gebied. Wij regelen alles op commercieel, contractueel, administratief, financieel en technisch gebied. Zo beheert Vastestate bijvoorbeeld het commercieel vastgoedvoor het Havenbedrijf Rotterdam. Voor dit beheer voeren wij veelzijdige werkzaamheden uit, waaronder directievoering conform de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Wanneer er storingen of schades zijn, zorgt Vastestate Vastgoedmanagement dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van lekkages of aanrijdschade. In zulke gevallen zet Vastestate aannemers in om de situatie te herstellen. Nadat de storing of schade is hersteld, controleren medewerkers van Vastestate het uitgevoerde werk. Deze controle wordt schriftelijk vastgelegd op basis van het Proces Verbaal van Oplevering (PvO). En daar gaat de app ons vanaf februari bij helpen! Hoe? U leest het hieronder.

De Vastestate Opleverapp Techniek

Voorheen waren we veel tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden die komen kijken bij het opstellen van een PvO. We beginnen traditioneel getrouw met het vastleggen van de opdracht in ons systeem. Denk hierbij aan een werkomschrijving en specificaties waar de uitvoering aan dient te voldoen. Op basis hiervan toetsen wij of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Tijdens de oplevering op locatie maken we aantekeningen en schieten we foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden. Eenmaal terug op ons kantoor verwerken we alles en versturen wij het resultaat ter ondertekening naar de aannemer. Nadat de aannemer het ondertekende PvO retour gezonden heeft wordt deze geborgen in het projectdossier. Kortom, tijdrovend en omslachtig! Met de Vastestate app is dit verleden tijd. Al deze activiteiten kunnen nu direct op locatie uitgevoerd worden!

De Vastestate Opleverapp Techniek: een handige én transparante tool om uitgevoerde werken simpel en snel vast te leggen!

In deze Vastestate Opleverapp staat álles waar je aan moet denken bij een volwaardige oplevering, van werkomschrijving tot garantiestelling. De opdrachtspecificatie wordt via de Cloud eenvoudig gekoppeld aan de app. Wanneer we bij de oplevering controleren of de werkzaamheden conform opdrachtverstrekking zijn uitgevoerd, kunnen we dit à la minute verwerken in de app. We vinken de oplever checklist af, verwerken aantekeningen en koppelen foto’s. Hierna kunnen beide partijen meteen op de tablet het PvO ondertekenen. Het in PDF gegenereerde rapport wordt vervolgens automatisch verzonden naar de email van Vastestate en de aannemer, handig en tijdbesparend! Super toch? Ik kan niet wachten tot de app op onze tablets staat.