blog 19 mei 2022

Netwerkbijeenkomst 25 mei 2022

Maak kennis met passend zorgbeheer tijdens de netwerkbijeenkomst van Care4Living

Care4Living heeft als missie om partijen bij elkaar te brengen waarmee meer toekomstbestendige zorg en vastgoed gerealiseerd wordt, aansluitend bij de wensen en behoeften van doelgroepen met een zorgvraag. Vastestate heeft de handen ineengeslagen met EllesZorg om zowel nieuw als bestaand vastgoed te transformeren naar gewenste woon-zorg accommodaties, waarbij niet alleen de huisvestiging zelf maar ook de kwaliteit van ondersteunende diensten en thuiszorg gewaarborgd wordt. Op 25 mei organiseert Care4Living een netwerkbijeenkomst waarbij Dido van Kuijk – founder EllesZorg – komt vertellen over de samenwerking en de maatschappelijke problemen die eraan ten grondslag liggen. Er belooft deze avond een hoop interessants gedeeld te worden en jij kunt hierbij zijn door je in te schrijven via onderstaande link.

EllesZorg x Vastestate

Van kantoren tot scholen en musea tot stadions: vastgoedbeheer is onze dagelijkse kost. Bij het beheren van zorgvastgoed is er een extra uitdaging. Die uitdaging zit hem in het hotel- en hospitalitymanagement dat het verschil maakt op locatie en niet het vastgoedbeheer. Het antwoord hierop: EllesZorg. Dit is een hospitalityconcept dat verder gaat dan alleen de stenen, maar juist focust op mensen. Het woon-zorg serviceconcept dient ervoor te zorgen dat huisvesting beter en betaalbaarder bereikbaar is/wordt voor oudere mensen, al dan niet met een (thuis)zorg indicatie. Vastestate combineert de operationele kennis van het dagelijks beheren van woon-zorglocaties met het EllesZorg concept.

Dat de ouderenzorg onder druk staat is een bekend gegeven. Niet alleen het ontwikkelen van passende huisvesting voor ouderen met een ondersteuningsvraag vormt een probleem, maar ook het kunnen waarborgen van de kwaliteit van ondersteunende diensten en thuiszorg wordt steeds moeilijker. Het EllesZorg concept is ontwikkeld door Dido van Kuijk vanuit grootschalig onderzoek onder ouderen met een zorg of ondersteuningsvraag welke woonachtig zijn binnen de intra- en extramurale setting en vanuit thuiszorg. Met EllesZorg wordt voor vastgoedeigenaren niet alleen meerwaarde (maatschappelijk én financieel) gecreëerd, maar ook levensloopbestendige woningen. Samen met lokale ondernemers en zorgorganisaties wordt een unieke woonlocatie verwezenlijkt waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven. Het motto ‘wonen met oog voor levensplezier en gezondheid’ krijgt hiermee een tastbare werkelijkheid.

Schrijf je in om niks te missen

Benieuwd hoe wij een wooncomplex creëren waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen met de beschikbaarheid van zorg, service en diensten waarbij alle betrokken partijen tevreden zijn? Kom dan op 25 mei luisteren naar Dido haar verhaal over de samenwerking tussen Vastestate en EllesZorg en de maatschappelijke problemen die eraan ten grondslag liggen. De netwerkbijeenkomst vindt plaats in De Loft by RDM Next op de Scheepsbouwweg 8 te Rotterdam van 17:30 tot 21:30 uur. Inschrijven kan via deze link; http://www.care4living.eu/agenda.php of door te mailen naar info@care4living.eu ovv ‘ik ben aanwezig op de netwerkbijeenkomst 25 mei 2022’ met naam en telefoonnummer. Hopelijk ontmoeten wij elkaar dan!

netwerkbijeenkomst