nieuws 16 maart 2020

Effecten Coronavirus bij Vastestate

Beste relaties,

De pandemie van het coronavirus (COVID-19) treft honderdduizenden mensen en leidt over de hele wereld tot verstrekkende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. We willen u verzekeren dat we ons blijven inzetten om de best mogelijke service te bieden, ondanks de uitdagingen waar we momenteel allemaal mee te maken hebben.

Bij Vastestate stellen we mensen centraal. Dit betekent dat we geen risico's nemen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van onze mensen en klanten, hun families en de maatschappij in het algemeen. Ons kantoor houdt zich dan ook volledig aan alle relevante maatregelen die ons door overheidsambtenaren en gezondheidsdeskundigen worden gevraagd.

Wij hebben als kantoor nog verschillende andere voorzorgsmaatregelen genomen, en wel als volgt:

- we hebben al onze medewerkers gevraagd om vanuit huis te werken, tenzij er dringende redenen zijn om dit niet te doen. Onze IT-infrastructuur is opgezet om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van ons e-mail- en documentensysteem te waarborgen, zodat we zowel op kantoor als op afstand veilig kunnen werken;

- We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen voor iedereen die in een van onze kantoren moet werken of die een van onze kantoren bezoekt;

- alle persoonlijke klantvergaderingen of –inspecties op locatie worden uitgesteld of anders georganiseerd (door middel van een telefoon- of videoconferentie);

Deze maatregelen zijn de beste garantie voor een betrouwbare en succesvolle voortzetting van ons klantenwerk.

We zijn ons bewust van de mogelijke impact van het coronavirus op uw organisatie en bedrijf, en van alle vragen of zorgen die zich in dit verband kunnen voordoen. Om een aantal vragen vanuit operationeel beheer zoals bereikbaarheid van de servicedesk, inspecties, onderzoeken en uitvoerende werken hebben we de eerste vragen en antwoorden op onze website geplaatst.

Het is onzeker hoe de volgende fasen van de uitbraak van het coronavirus eruit zullen zien en welke maatregelen er genomen moeten worden. Wij zullen de situatie nauwlettend volgen en evalueren en u op de hoogte houden van eventuele aanpassingen in onze procedures, of van eventuele relevante operationele implicaties.

Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren met uw vragen of zorgen. U vindt de contactgegevens van de medewerkers op onze website.

In de tussentijd wensen wij u een goede gezondheid toe,

Met vriendelijke groet,

Team Vastestate

Vragen t.a.v. onze bereikbaarheid:

  • Voor bezoek van de servicedesk (via roulatie) voor afhalen sleutels, bescheiden, opleveringen e.d. dagelijks tussen 08.00 – 16.00 uur, Directiekade 15 Rotterdam;
  • De servicedesk is onveranderd bereikbaar tussen 07.00 – 18.00 uur via 0900 – 1402. Dit hebben we o.b.v. telefoonmenu ingericht zodat collega’s vanuit huis werken en bellen dan wel de reguliere telefoonnummers die u heeft;
  • Onze piketdienst is onveranderd bereikbaar op 0900 – 1402 buiten kantoortijden voor spoed en calamiteiten.
  • Voor onze overige collega’s is bereikbaarheid altijd via de servicedesk te organiseren of de desbetreffende telefoonnummer die u in uw bezit heeft.